Overheid

Diverse overheidsinstellingen, zoals gemeentehuizen, defensie, Rijkswaterstaat, etc., bevinden zich vaak in grote panden. Dit heeft als gevolg dat de toegangsoplossingen van elk pand afgestemd dient te zijn op het type instelling. Er dient bijvoorbeeld zorgvuldig omgegaan te worden met de dagelijkse stroom aan personeel en bezoekers die zich door de panden voortbewegen. Denk hierbij aan de gestelde eisen op het gebied van beveiliging.

Bezoekersstroom reguleren

Gemeentegebouwen zijn vaak voor een groot publiek toegankelijk en soms gevestigd in een monumentaal pand. Door bijvoorbeeld voor onze stijlvol vormgegeven en gebruiksvriendelijke tourniquet als hoofdingang te kiezen, ook wel carrouseldeuren of draaideuren genoemd, wordt er een grote doorgang gecreëerd wat voor een continue doorstroom zorgt. Opstoppingen of wachtrijen worden hiermee voorkomen. Een tourniquet is in diverse uitvoeringen beschikbaar, zoals een volglazen uitvoering of een uitvoering in combinatie met vitrines. De karakteristieke waarden en design van het gebouw blijven behouden en complementeren elkaar. Kortom, voor elk gebouw is er een oplossing die past binnen de uitstraling van het gebouw.

 

Controle & Beveiliging

In overheidsgebouwen is het voor te stellen dat niet alle ruimtes publiekelijk toegankelijk zijn. Er zal zelfs een separatie tussen bepaalde ruimtes zijn voor het personeel. Door een beveiligde scheiding te creëren tussen deze ruimtes zorg je ervoor dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben. Een gecontroleerde toegang kan met onze fysieke toegangscontrole oplossingen gerealiseerd worden, zoals een modulair opgebouwde beveiligingssluis die door ingebouwde veiligheidssystemen het zogeheten piggybacking (‘meeliften’) en tailgating (‘bumperkleven’) voorkomen. Of een driepoottourniquet die dankzij zijn expressieve en aantrekkelijke design esthetisch verantwoord is.

Veiligheid & Vluchtwegoplossingen

Wij hebben diverse veiligheidssystemen ontwikkeld om de veiligheid van uw bezoekers en personeel te kunnen waarborgen.

Ook bij brand kunt u vertrouwen op onze hoogwaardige brand- en rookwerende deuren. Na brandmelding zullen de deuren in de open positie blijven of sluiten (naar wens vooraf in te stellen). Indien de deuren zijn gesloten, zullen de deuren handbediend zijn of, bij aanwezigheid van een slot, vergrendelen. In het laatste geval zijn de deuren te ontgrendelen met een sleutelcontact. Na opening zal de deur automatisch sluiten.
Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan onze solide 30 minuten of 60 minuten brandwerende schuifdeuren.

Middels onze unieke Totale Openingssysteem (TOS) kunnen aanwezigen door een veilige vluchtweg op een gecontroleerde wijze het pand verlaten. Hierbij kunnen de schuifdeuren én zijlichten – naast de normale schuivende beweging – onafhankelijk van de deurpositie 90° in de vluchtrichting gezwenkt worden. De opengeklapte deurvleugels kunnen tevens in de richting van de wand worden geschoven, waardoor de complete breedte en hoogte van de doorgang wordt vrijgegeven.

Bescherming

Overheidsinstellingen herbergen veelal gevoelige en waardevolle informatie en staatseigendommen die niet openbaar mogen worden. Om uw pand en zijn diverse ruimtes te beschermen tegen inbraak, hebben wij inbraakwerende deuren ontwikkeld, die onder andere voorzien zijn van slagwerend beveiligingsglas, gemodificeerd loopwerk en structurele versterkingen. Kenmerkend is dat de veiligheid verhogende modificaties compleet in het systeem zijn geïntegreerd, waardoor er visueel geen verschil merkbaar is. De esthetische eigenschappen en strakke lijnen van het ontwerp blijven hierdoor behouden.

Toegankelijkheid & Bereikbaarheid

Ook in deze sector zijn goede toegangsoplossingen voor de terreinen van belang. Voor dit soort situaties heeft FAAC de perfecte oplossingen op maat. Neem als voorbeeld het terrein van een legerbasis. Om controle te behouden over de doorstroom van personen en voertuigen kunnen er bijvoorbeeld automatische slagbomen bij de in- en uitrit geplaatst worden. Automatische schuifpoorten, draaipoorten of speedgates kunnen ook ingezet worden. Door deze toegangsoplossingen wordt er een gecontroleerde doorstroom van voertuigdoorgangen en personen gewaarborgd.

Duurzaamheid & Energiebesparend

Naast dat onze deurautomaten feilloos werken, een lange levensduur hebben en onderhoudsarm zijn, zijn zij ook de zuinigste in de branche! Bovendien is een geautomatiseerd deursysteem van zeer grote invloed op de klimaatbeheersing van het gebouw. Met goed ingestelde automatische deuren bespaart u aanzienlijk op uw energiekosten (stook- en koelkosten). Dit past in het milieubewust ondernemen van nu en is bovendien snel terugverdiend. Naast het kostenbesparende kenmerk creëert u ook een constante en aangename temperatuur en is het verlies van geconditioneerde binnenlucht minimaal.

Magnetic mWing
Magnetic mWing
record SAFECORD RC 2
record SAFECORD RC 2
Magnetic mTripod
Magnetic mTripod