record STA 20 FIRE 30

Automatische schuifdeuren 30 minuten brandwerend

De 30 minuten brandwerende record STA 20 FIRE 30 – Onze enkel- of dubbelvleugelige brandwerende automatische schuifdeuren kunnen vrijwel overal toegepast worden waar een brandwerende scheiding tussen ruimtes gewenst is (brandcompartiment). Met automatische schuifdeuren van record wordt er een toegankelijke, aangename en veilige entree gecreëerd voor personenverkeer. Onze schuifdeuren treft u onder andere in winkelcentra, hotels, kantoorgebouwen en flatgebouwen.

De record brandwerende automatische schuifdeuren worden op de brandcompartimentgrens geïnstalleerd. In het geval van een activering van het brandalarm, sluiten de deuren automatisch. De eventuele aanwezige personen kunnen het brandcompartiment verlaten door de deuren handmatig te openen. Na een handmatige opening sluiten de deuren zich na 10 seconden. De brandwerende schuifdeuren zijn voorzien van een labyrintprofiel met inwendige labyrintstrips die vanaf een temperatuur van rond de 160 graden Celsius dichtschuimen, waardoor de deuren zich klem zetten in de dagmaat. Vanaf dit moment wordt er geen lucht meer doorgelaten en zijn de deuren minimaal 30 minuten brandvertragend.

record biedt echter ook varianten aan waarbij bijvoorbeeld een mechanische sluiting (met speciale sluitvolgorde regeling) wordt gegarandeerd, zoals voor een vluchtdeurweg bij een beveiligde zone voor bijvoorbeeld een vliegveld.

 

 

Universeel systeem

record system 20 is het eerste interactieve, automatische schuifdeursysteem dat niet alleen eenvoudig te installeren en te bedienen is, maar vooral ook veiligheid en betrouwbaarheid biedt. Op basis van de record system 20 zijn de meest uiteenlopende deurvarianten mogelijk. Er ontstaat een bijzonder flexibel, modulair systeem dat kan worden aangepast aan allerlei situaties, waarbij in de basis constant dezelfde componenten worden toegepast. Alles bij elkaar opgeteld resulteert dit in een kortere montagetijd en lagere onderhoudskosten. Een variant van deze bijzonder flexibel systeem is de klassieke lineaire schuifdeuraandrijving STA 20.

Elektronica

Het record systeem 20 communiceert interactief met de overige elektronische componenten wat het veiligheidsaspect ten goede komt. Door de communicatie tussen de aandrijving, sensoren en bedieningseenheid is een continue statuscontrole van de afzonderlijke componenten mogelijk. De bedrijfszekerheid van het deursysteem en de diverse componenten worden continu door de besturingseenheid getest. Door het lerend vermogen van de besturingseenheid worden eventuele storingen in de toekomst geminimaliseerd. 

  • 30 minuten brandwerend / brandvertragend
  • Geschikt als toepassing met hoge gebruikersfrequentie
  • Getest volgens NEN 6069
  • Toepasbaar in kantoren, industrie en openbare gebouwen
  • Voldoet aan de vereisten van machinerichtlijn 2006/42/EG, DIN 18 650, EN 16 005 en alle relevante nationale en internationale normen
  • Veilig en betrouwbaar universeel schuifdeursysteem voor de meest uiteenlopende situaties
  • Opgebouwd uit milieuvriendelijk en duurzaam materiaal
  • Laag energieverbruik

References